Z čeho vychází učení ČCE?

Naše vyznávání je založeno na Písmu svatém a na ničem jiném.

Naši předkové vyjádřili své cenné poznání v různých konfesích (vyznáních víry). ČCE po svém vzniku (viz. dějiny církve) přijala za své - jako dědic odkazu české reformace - následující konfese: Tato pestrost není výrazem teologické neujasněnosti, ale důsledkem poznání, že všichni křesťané se snaží svými slovy vystihnout skutečnost, která nás přesahuje. Z toho vyplývá i vzájemná tolerance, respektování svobody a názoru druhého a otevřenost ekumenické spolupráci.

Víme, že nejsme jediná organizace, ve které se křesťané sdružili. Ačkoliv naši bratři a sestry v Apoštolské církvi, Bratrské jednotě baptistů, Církvi bratrské, Československé církvi husitské, Evangelické církvi metodistické, Jednotě bratrské, Pravoslavné církvi, Římskokatolické církvi a Starokatolické církvi mají v některých věcech odlišný názor, respektujeme je.